جمعه 22 مهر‌ماه سال 1390

بند را آب برده است

امروز مفاسد اخلاقی در مکان‌های شریف راه یافته است که ما 20 سال قبل تصور آن را هم نمی‌کردیم

 

این جمله را آقای مصباح عنوان کرده اند.  

http://parsine.com/fa/pages/?cid=50036 

 

نتیجه ی تفریط ، افراط است و نتیجه ی افراط ، تفریط است. 

فساد امروز در جهان از خرمقدسی منشا می گیرد که نفوذ مسیحیت در جهان موجب آن شده است و اگر علماء واقعا عالم باشند به نظر من اکثر روابط جنسی غیر مشروع را می شود مشروع کرد .