دوشنبه 4 دی‌ماه سال 1391

حجاب اجباری

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

حجاب ممکن است حجاب ِ نفاق باشد . چگونه؟؟؟ 

در یک محیط مانند ادارات و یا دانشگاهها و یا اساسا جامعه ی مدرن ، حجاب یک زن چه کارکردی دارد ؟ یا در فیلم ها؟؟؟ 

 

یک زن با مرد غریبه گرم می گیرد با هم بگو و بخند دارند و در عین حال موهای زن پوشیده است !!!! 

آیا گناه بگو و بخند بیشتر است یا گناه دیدن موی سر؟ 

آیا صورت زیبا و یا زیباشده بیشتر تحریک می کند و یا موی سر؟؟؟ 

در فیلم زن بزک شده اما موی سرش دیده نمی شود!!! آدم یاد کلاه شرعی می افتد .  

 

به نظر من اساسا اگر وجود یک زن شهوت مردی را برانگیزد دچار خطا شده و ان شهوت برانگیخته شده موجب بسیاری از مفاسد خانوادگی ، اجتماعی و فرهنگی می شود و شاید این زن باحجاب باشد اما اگر شهوت کسی را تحریک نکند دچار خطایی نشده هر چند بی حجاب باشد مانند زنان مسنی که بی حجاب باشند  و یا هر زنی دیگر !!!!! 

حال بر این اساس یک مرد ایرانی در شهرهای ایران بیشتر تحریک می شود و یا در شهرهای اروپایی ؟؟؟؟ 

آیا فیلم های خارجی پخش شده در سیما او را بیشتر تحریک می کند و یا فیلم و سریال های ایرانی که ظاهرا حجاب دارند؟؟؟؟؟ 

 

دوما یک مرد گرسنه و شدیدا گرسنه حتی با دیدن یک تپه زیبا و یا دیدن یک پیر زن هم ممکن است تحریک شود  

 

نتیجه: برای جلوگیری از فساد اولا باید تعداد مردهای گرسنه را کم کرد و برنامه ای ایجاد شود تا افراد شدیدا شهوتی و گرسنه ، تامین فوری شوند  

دوما باید شرایطی ایجاد شود که زنان آموزش ببینند که خود را فقط برای کسانی نمایش دهند که در صورت تحریک ، امکان استفاده باشد مانند شوهر و یا هر زوج و شریک دیگری و ...و بدانند تحریک مردان غریبه خطایی بس بزرگ و ویران گر است که هم زندگی خودشان را خراب می کنند و هم زندگی مردان و زنان دیگر.