شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1392

بررسی اقتصادی پیشگیری از انتقال هپاتیت B پیش از ازدواج در ایران


 

ادیبی پیمان,رضایی لشکاجانی محمدرضا,روشن دل دلناز,بهروز نگار,انصاری شاهین,ساجدنیا فرانک,صومی محمدحسین,شهراز سعید,زالی محمدرضا

  سابقه و هدف: از آنجایی که از یکی از روش های معمول انتقال هپاتیت B در ایران تماس جنسی است، جلوگیری از انتقال همسر به همسر، خصوصا در افراد در آستانه ازدواج و زمانی که آنها جهت انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج مراجعه می کنند، عاقلانه به نظر می رسد، در این مطالعه ما هزینه های انجام این نوع پیشگیری را مورد بررسی قرار داده ایم.

مواد و روشها: در این مطالعه یک مدل هزینه اثر بخشی (Cost-effectiveness) از دیدگاه سیستم بهداشتی و جامعه، شامل کلیه افرادی است که قبل از ازدواج مجبور به مراجعه برای انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج هستند، صورت گرفته است.

یافته ها: هزینه ای که جلوگیری از ابتلا هر نفر به هپاتیت مزمن B در استراتژی اول در بردارد1.675.500 ریال و در استراتژی دوم 1.633.200 ریال است.Sensitivity Analysis   نشان می دهد در هر حال استراتژی دوم ارزانتر از استراتژی اول می باشد. حداقل هزینه ای که یک بیمار مزمن کبدی باید داشته باشد تا استراتژی اول مقرون به صرفه باشد 11.170.00 ریال و برای استراتژی دوم 10.888.000 ریال است.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه به نظر می رسد، هزینه ای که بیمار مزمن کبدی در طول عمر دارد، بسیار بیشتر از آستانه ای است که ما در مطالعه خود محاسبه کرده ایم، این نوع پیشگیری برای ایران و کشورهایی که زمینه فرهنگی و اجتماعی آنها نزدیک به کشور ما باشد مفید و مقرون به صرفه اقتصادی باشد

منبع : http://www.sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/59813830309.pdf