چهارشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1390

روش انجام ازدواج موقت

روش انجام ازدواج موقت به صورت خلاصه و کاربردی
 1. نیت قلبی برای انجام ازدواج موقت.
 2. تعیین مدت ازدواج.
 3. تعیین مهریه زوجه.
 4. خواندن صیغه عقد به زبان عربی و بصورت صحیح (بهتر است صیغه به زبان عربی خوانده شود اما اگر نمیتوانند به عربی صحیح بخوانند، می‌توانند بصورت فارسی صیغه را بخوانند).
 • نحوه خواندن صیغه عقد موقت به زبان عربی:
  • ابتدا دختر بگوید: زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم .
  • و سپس پسر بگوید: قَبِلْتُ.
 • نحوه خواندن صیغه عقد به زبان فارسی:
  • ابتدا دختر بگوید: من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم.
  • و سپس پسر بگوید: قبول کردم.