چهارشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1390

سن ازدواج

بالارفتن سن ازدواج تبعات بسیار تکان دهنده ای دارد مخصوصا وقتی هیچ راه قانونی دیگری برای تخلیه ی جنسی نباشد . هیچ شکی نیست که انسان در برابر فوران غریزه ی جنسی ضعیف است . اگه غریزه خاموش باشد آدم راحت است و حتی شاید لذت هم ببرد اما امان از فوران کوه آتشفشان که همه چیز را می سوزاند . جوان و غیر جوان تحریک شده هرکاری می کند از تجاوز گرفته تا آدم کشی و بداخلاقی و غیظ و خشم و .........................